Εκκινεί ο επαναυπολογισμός των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων σε 12 δήμους τις χώρας, με τους εκτιμητές να αναλαμβάνουν την επανεξέταση στους εν λόγω δήμους οι οποίοι  υπέβαλλαν αίτημα στο υπουργείο Οικονομικών ζητώντας «κούρεμα» των τιμών ακινήτων. Έτσι, η διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη, ώστε να υποβληθούν νέες εκτιμήσεις για επανακαθορισμό των τιμών εκκινήσεως στις 36 επίμαχες ζώνες μετά την πραγματοποίηση δημόσιας κλήρωσης μεταξύ των εκτιμητών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον.

Σημειώνεται ότι από τους 169 δήμους που υπέβαλαν ενστάσεις μόλις σε 12 δήμους θα προχωρήσει η διαδικασία της επανεξέτασης των τιμών ζώνης. Οι υπόλοιπες ενστάσεις των δήμων απορρίφθηκαν καθώς δεν ήταν αιτιολογημένες. Συγκεκριμένα, έγιναν αποδεκτές οι ενστάσεις από τους δήμους Αγ. Αναργύρων – Καματερού, Βριλησσίων, Χαλανδρίου, Γλυφάδας, Πειραιά, Ιθάκης, Καρπάθου, Λουτρακίου, Σύμης, Πύργου, Ρόδου και Αστυπάλαιας.

Οι εκτιμητές αφού ολοκληρώσουν το έργο τους θα υποβάλουν την πρότασή τους στην ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών. Σε κάθε περίπτωση εάν υπάρξουν διορθώσεις στις αντικειμενικές αξίες, αυτές δεν θα ισχύσουν αναδρομικά αλλά από τη ημερομηνία δημοσίευσης της υπουργικής απόφασης.

Σε περίπτωση που υπάρξουν μειώσεις στις τιμές των επίμαχων περιοχών των 12 δήμων τότε θα μειωθούν μια σειρά από φόρους που επιβάλλονται στα ακίνητα.

Ειδικότερα, από τις αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες επηρεάζονται οι εξής φόροι και τέλη:

1. Ο κύριος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), ο οποίος επιβάλλεται με βάση κλίμακες βασικού ποσού φόρου ανά τ.μ. ακινήτου ανάλογα με το ύψος της τιμής ζώνης ανά τ.μ. που ισχύει στην περιοχή κάθε ακινήτου.

2. Ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ φυσικών προσώπων, ο οποίος επιβάλλεται επί του αθροίσματος των φορολογητέων αξιών των κτισμάτων και των εντός σχεδίων πόλεων εδαφικών εκτάσεων που κατέχει κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον το άθροισμα αυτό υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ.

3. Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων (ΦΜΑ), ο οποίος υπολογίζεται με 3% επί της αντικειμενικής αξίας κάθε πωλούμενου ακινήτου και επιβαρύνει τον αγοραστή.

4. Ο ΦΠΑ 24% που επιβάλλεται στις πωλήσεις νεόδμητων κτισμάτων που δεν αποτελούν πρώτη κατοικία.

5. Ο φόρος χρησικτησίας κτισμάτων.

6. Ο φόρος ανταλλαγής – συνένωσης οικοπέδων.

7. Ο φόρος διανομής ακινήτων.

8. Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), που επιβάλλεται υπέρ των δήμων μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και υπολογίζεται με συντελεστές κλιμακούμενους από 0,25‰ -0,35‰ επί των αντικειμενικών τιμών ζώνης των ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων.

9. Ο δημοτικός φόρος που επιβαρύνει τις μεταβιβάσεις ακινήτων (υπολογίζεται με ποσοστό επί του φόρου μεταβίβασης).

10. Το πρόσθετο τέλος μεταγραφής συμβολαίων.

11. Ο φόρος δωρεάς ακινήτων, ο οποίος υπολογίζεται με αφορολόγητο όριο 150.000 ευρώ και συντελεστές 1%-10% για δωρεές προς συζύγους, τέκνα ή εγγόνια, με αφορολόγητο όριο 30.000 ευρώ και συντελεστές 5%-20% για δωρεές προς λοιπούς συγγενείς δευτέρου βαθμού και με αφορολόγητο όριο 6.000 ευρώ και συντελεστές 20% έως 40% για δωρεές προς λοιπούς συγγενείς και μη συγγενείς.

12. Ο φόρος γονικής παροχής ακινήτων, ο οποίος υπολογίζεται με αφορολόγητα όρια και συντελεστές όμοια με του φόρου δωρεάς.

13. Ο φόρος κληρονομιάς ακινήτων, ο οποίος υπολογίζεται με αφορολόγητα όρια και συντελεστές όμοια με του φόρου δωρεάς.

14. Το τέλος εγγραφής ακινήτων στο Κτηματολόγιο.

15. Τα πολεοδομικά πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων κτισμάτων.

16. Τα πολεοδομικά πρόστιμα κατασκευής νέων αυθαιρέτων.

17. Οι εισφορές σε γη και χρήμα για την ένταξη ακινήτων στα σχέδια πόλεων

18. Ο ειδικός φόρος ακινήτων 15% που επιβάλλεται στις υπεράκτιες εταιρίες ακινήτων.

19. Ο φόρος επί των τεκμαρτών εισοδημάτων, τα οποία προσδιορίζονται βάσει των τεκμηρίων διαβίωσης των κατοικιών των φυσικών προσώπων.

20. Ο φόρος επί του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοχρησιμοποίηση επαγγελματικής στέγης και από δωρεάν παραχώρηση κατοικίας

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here