Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , για την αντιμετώπιση επειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ογδόντα ( 80 ) ατόμων, για την οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία του Καλοκαιρινού Παιδότοπου 2022, που θα διεξαχθεί από 27/6/2022 έως και 29/7/2022 , σε Δημόσια Σχολεία της Κηφισιάς. Οι ειδικότητες που θα προσληφθούν είναι:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

 • ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ /ΤΡΙΑ 1
 • ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ/ΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 28
 • ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 9
 • ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ/ ΣΤΡΙΕΣ 6
 • ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ/ΕΣ ΘΕΑΤΡΟΥ 5
 • ΠΕ /ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 6
 • ΔΕ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΣΚΑΚΙΟΥ 2
 • ΔΕ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΚΑΡΑΤΕ Ή ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 2
 • ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΕΣ ΧΟΡΟΥ 2
 • ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 12
 • ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ/ΣΤΡΙΕΣ 7

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν την αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο, στην είσοδο του γραφείου της Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Κηφισιάς ( Διονύσου 73 & Γορτυνίας), εντός προθεσμίας 7 εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της, στους χώρους ανακοινώσεων του Δήμου και στο Διαύγεια, από 26 /5/2022 έως & 3/6/2022 και ώρες: ( 10:00 έως 14:00).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here