Σχεδόν 1 στους 5 πολίτες ζούσε το 2021 κάτω από το όριο της φτώχειας, όπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεση της ΓΣΕΕ που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα

Σύμφωνα με την έρευνα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, κατά το 2021 το 19,6% των ατόμων στην χώρα μας ζούσε με διαθέσιμο εισόδημα κάτω από το όριο της σχετικής φτώχειας, ενώ το 2022 το ποσοστό μειώθηκε λιγότερο από μια ποσοστιαία μονάδα (18,8%). Το ποσοστό των πολιτών σε κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ-27 ήταν 16,8% και 16,5% αντίστοιχα.

Αξίζει να σημειωθεί πως η ακρίβεια, οι έμμεσοι και άμεσο φόροι, η συμπίεση μισθών, η ανεργία και η ευέλικτη απασχόληση συνθέτουν ένα δυσοίωνο σκηνικό.

Στην έκθεση προτάσσεται ως οξύμωρο το γεγονός ότι ο πληθωρισμός ενώ συμπιέζει το εισόδημα των πολιτών, έχει θετική επίδραση στα έσοδα του Δημοσίου, κυρίως από έμμεσους φόρους. Γεγονός, το οποίο αποτυπώνεται και στην υπεραπόδοση που εμφάνισαν πέρυσι ορισμένες βασικές κατηγορίες φόρων αυτού του είδους, οι οποίες σχετίζονται με την ιδιωτική κατανάλωση.

Αγοραστική δύναμη

Παρά την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης στην Ελλάδα είναι το μόνο ανάμεσα στα κράτη-μέλη της ΕΕ που βρίσκεται περίπου στο ίδιο επίπεδο με το 2009, όταν σε όλα τα άλλα κράτη-μέλη παρατηρείται σημαντική άνοδος. Το 2009 η Ελλάδα διατηρούσε τη 14η θέση στην κατάταξη των κρατών-μελών, ενώ το 2022 είναι προτελευταία, μεταξύ των 27.

Ταυτόχρονα, το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2022 υστερούσε κατά 131 εκατ. ευρώ σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του ίδιου έτους.

Στο πεδίο της ανεργίας, στην χώρα μας, καταγράφεται το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ευρώπη, το χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης στους νέους ηλικίας κάτω των 25 ετών και το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης τόσο στις ηλικίες 20-64 ετών όσο και στις γυναίκες, μεταξύ των κρατών -μελών της ΕΕ-27.

Είναι δε, χαρακτηριστικό ότι, τα ποσοστά των εργαζομένων με μερική απασχόληση με ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα κάτω από το όριο της σχετικής φτώχειας ήταν διπλάσια από τα αντίστοιχα ποσοστά των απασχολουμένων με πλήρη εργασία.

Φόροι

Από εκεί και πέρα, το 2022 η Ελλάδα εμφάνισε τον δεύτερο υψηλότερο λόγο έμμεσοι/άμεσοι φόροι στην Ευρωζώνη, αποτελώντας, μαζι με το Λουξεμβούργο, τα μόνα κρά τη-μέλη της στα οποία το 2022 ο συγκεκριμένος δείκτης αυξήθηκε έναντι του 2019.

Τα στοιχεία αποκαλύπτουν την επιδείνωση του διαχρονικού  ελλείμματος προοδευτικό τητας του φορολογικού  συστήματος της χώρας μας τα τελευταία έτη. Ο υψηλός λόγος έμμεσοι/άμεσοι φόροι υποκρύπτει βέβαια και τη σχετικα  μεγάλη απόκρυψη εισόδημα των κερδωών και περιουσιακών στοιχείων στη χώρα μας. Η επίδραση  της όμως αυτή  εξισορροπείται απο  το σχετικα  υψηλό  κενό  ΦΠΑ που εξακολουθει  να εμφανίζει η Ελλάδα, παρά  τη μείωση  του τα τελευταία έτη.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here